Multiple Drug Resistance

By admin
In 9 februára, 2012
On News
928 Views

Pre chovateľov psov sme pripravili novinku –  DNA test na mutáciu MDR1.

Prečo testovať mutáciu MDR1?

Vývojom nových farmák vo veterinárnej medicíne a ich aplikáciou v praxi bolo detegovaných množstvo neprimeraných reakcií organizmu, ktoré vedú k značným poškodeniam organizmu a v niektorých prípadoch končia aj smrťou zvieraťa.

Neprimeraná reakcia na farmaká je predovšetkým spôsobená mutáciou v lokuse MDR1 (podobná mutácia bola opísaná aj u ľudí).

Jedná sa predovšetkým o tieto uvedené liečivá, ktoré sa bežne využívajú vo veterinárnej praxi:

  • Acepromazine (ACP) – liek rutinne použivaný ako sedatívum
  • Butorphanol – sedatívum a liek na kašeľ
  • Erythromycin- antibiotikum
  • Ivermycin- antibiotikum
  • Loperamide (Imodium)- liek na hnačkovité stavy u psov
  • Selamectin, Milbemycin (Milbemax), Moxidectin (Advocate)- antiparazitikum
  • Vincristine, Vinblastine, Doxorubicin – chemoterapeutikum

Avšak u mnohých liekov reakcia organizmu s mutáciou MDR1 nie je dostatočne prebádaná a opísaná.

Vzhľadom na fakt, že uvedené liečivá sa veľmi často aplikujú pri rôznych zdravotných problémoch zvieraťa, chovateľom odporúčame uskutočnenie DNA testu na mutáciu MDR1.

Leave A Comment