Overovanie pôvodu hovädzieho dobytka DNA testom

By admin
In 27 júla, 2011
On News
909 Views

Vážený chovateľ / šlachtiteľ / člen zväzu chovateľov hovädzieho dobytka

 

dávame Vám do pozornosti informáciu o možnosti overenia pôvodu hovädzieho dobytka DNA testom za bezkonkurečnú cenu 55 € vrátane DPH, pričom v cene je zahrnuté porovnanie genetického profilu potomka s matkou a otcom.

DNA test hovädzieho dobytka je v súčastnosti pre každého chovateľa nepostrádateľným prostriedkom pre identifikáciu zvieraťa, potvrdenie pôvodu a v konečnom dôsledku pre skvalitnenie šľachtiteľskej práce. Na Slovensku sa podľa zákona pôvod hovädzieho dobytka zisťuje a eviduje aj podľa medzinárodne uznávaných biologicko-genetických metód.

Jedinečný a nefalšovateľný DNA profil každého hovädzieho dobytka, ktorý sa nemení počas celého života sa generuje pomocou vysokovariabilných mikrosatelitných sekvencií. Štandardným východiskovým materiálom je krv, tkanivo (zvyšky tkaniva po označovaní zvierat ušnými značkami, časti kože, mäsa), sperma, vlasy z chvosta, poprípade chlpy s vlasovými cibuľkami a výter z nosnej dutiny. Pre odber všetkých týchto uvedených materiálov okrem krvi nie je potrebný veterinár a odber je možný majiteľom, chovateľom zvieraťa alebo členom chovateľskej organizácie pri bonitácií, či registrácií zvieraťa.

V prípade Vášho záujmu o naše služby môžete navštíviť našu webovu stránku alebo telefonicky kontaktovať pracovníkov nášho laboratória.

[box] Mgr. Daniela Jakabová PhD.

Laboratórium VetGene / MedGene s.r.o.

Vítkovce 64 SK-956 24 Kuzmice

e-mail: info@vetgene.eu

tel. č.: 0907 02 5005, fax: 02 33016065

www.vetgene.eu

[/box]


Laboratórium VetGene je špecializované na DNA vyšetrenia zvierat a čerpá z dlhoročnej skúsenosti analýz humánnych dedičných ochorení sesterských medzinárodne etablovaných laboratórii, ale aj expertíze vedúcej laboratória Dr. Daniely Jakabovej. VetGene / MedGene je členom ISAG-u (International Society of Animal Genetics) a pravidelne sa zúčastňuje medzinárodných porovnávacích testov. Portfóliom laboratória je stanovenie DNA profilov hospodárskych zvierat ako i vyšetrenia geneticky podmienených ochorení a znakov (napr. farba srsti koní, ktorej metodiku momentálne pripravujeme).

Leave A Comment