Overovanie pôvodu ošípaných DNA

By admin
In 27 júla, 2011
On News
1039 Views

Vážený chovateľ / šlachtiteľ / člen zväzu chovateľov ošípaných

dávame Vám do pozornosti informáciu o možnosti overenia pôvodu ošípaných DNA testom za bezkonkurečnú cenu 50 € vrátane DPH, pričom v cene je zahrnuté porovnanie genetického profilu potomka s matkou a otcom.

DNA test ošípaných je v súčastnosti pre každého chovateľa nepostrádateľným prostriedkom pre identifikáciu zvieraťa, potvrdenie pôvodu a v konečnom dôsledku pre skvalitnenie šľachtiteľskej práce. Na Slovensku sa podľa zákona pôvod ošípaných zisťuje a eviduje aj podľa medzinárodne uznávaných biologicko-genetických metód.

Jedinečný a nefalšovateľný DNA profil každého zvieraťa, ktorý sa nemení počas celého života sa generuje pomocou vysokovariabilných mikrosatelitných sekvencií. Štandardným východiskovým materiálom je krv, tkanivo (časti kože, mäsa), sperma, vlasy z chvosta, poprípade chlpy s vlasovými cibuľkami a výter z nosnej dutiny. Pre odber všetkých týchto uvedených materiálov okrem krvi nie je potrebný veterinár a odber je možný majiteľom, chovateľom zvieraťa alebo členom chovateľskej organizácie pri bonitácií, či registrácií zvieraťa.

 

 

 

[box] Mgr. Daniela Jakabová PhD.

Laboratórium VetGene / MedGene s.r.o.

Vítkovce 64 SK-956 24 Kuzmice

e-mail: info@vetgene.eu

tel. č.: 0907 02 5005, fax: 02 33016065

www.vetgene.eu

[/box]


Laboratórium VetGene je špecializované na DNA vyšetrenia zvierat a čerpá z dlhoročnej skúsenosti analýz humánnych dedičných ochorení sesterských medzinárodne etablovaných laboratórii, ale aj expertíze vedúcej laboratória Dr. Daniely Jakabovej. VetGene / MedGene je členom ISAG-u (International Society of Animal Genetics) a pravidelne sa zúčastňuje medzinárodných porovnávacích testov. Portfóliom laboratória je stanovenie DNA profilov hospodárskych zvierat ako i vyšetrenia geneticky podmienených ochorení a znakov (napr. farba srsti koní, ktorej metodiku momentálne pripravujeme).

Leave A Comment