• Nie ste si istý a chcete poznať pravý pôvod Vášho psíka?
  • Bojíte sa, že došlo k zámene Vášho psíka v chovnej stanici?
  • Máte pochybnosti o pripustení Vášho miláčika?
  • Pohryzol alebo Vás napadol pes a chcete to dokázať?

Veľký počet chovaných psov poukazuje na fakt, že pes je právom označovaný ako nerozlučný priateľ človeka.

Obrovská variabilita v rámci plemien psov poskytuje dostatočnú výberovú základňu pre tvorbu vhodných plemenných typov. Pre kvalitnú prácu v uvedenej oblasti je potrebná kontrola pôvodu.

Medzinárodná spoločnosť pre genetiku zvierat ISAG vypracovala systém overenia pôvodu psov pomocou mikrosatelitných systémov.

Naše laboratórium je členom uvedenej spoločnosti a vyšetruje pôvod psov modernými genetickými metódami za použitia 19 mikrosatelitných systémov, ktoré sú v zozname ISAGu International Society of Animal Genetics).

DNA testy uskutočňujeme z vytrhnutej srsti, krvi, tkaniva, spermy poprípade i výterom ústnej dutiny.

  Objednávkový formulár psy