Pôvod hovädzieho dobytka: teraz už 18 Mikrosatelitov

By admin
In 9 februára, 2012
On News
887 Views

Laboratórium Vetgene dáva do pozornosti chovateľom hovädzieho dobytka, že rozširujeme počet testovaných mikrosatelitných systémov z 12 na 18, a to za jednotnú cenu uvedenú v cenníku laboratória. Rozšírením testovacieho panelu chceme ešte viac zvyšiť kvalitu DNA analýzy testovaného zvieraťa.

Vrámci DNA testu sledujeme variabilitu v mikrosatelitných systémoch nielen požadovaných ISAG-om (laboratórium je členom ISAG – International Society of Animal Genetics), ale i súbor mikrosatelitov doporučených FAO (Agriculture Organization of the United Nations (FAO), čo môžu chovatelia privítať hlavne pri predaji zvierat do zahraničia.

Cieľom našej práce je poskytnúť chovateľovi čo nakomplexnejšie informácie o testovanom zvierati, ktoré je vo forme zahraničného osvedčenia a obsahuje celý DNA profil zvieraťa. Detekciu uvedených mikrosatelitov uskutočňujeme opäť okrem krvi, spermy aj zo srsti, ktorá obsahuje vlasové cibuľky.

viac: hovädzí dobytok

Leave A Comment