Vzorky chlpov
Pre analýzu potrebujeme aspoň 30 vlasov (chlpov) s cibuľkou z chvosta alebo hrivy. Zväzok vlasov je vhodné oblepiť lepiacou páskou nad vlasovými cibuľkami a je potrebné vložiť do presne označenej obálky, pre každé zviera osobitne. V prípade, že vlasy sú príliš dlhé, je možné konce odstrihnúť, ale tak, aby vlasové cibuľky boli zachované.

This is box title
Doporučujeme chovateľom psov ako východiskový materiál zaslať ster ústnej dutiny pomocou vatovej tyčinky.

Krvné vzorky
V prípade, že sa rozhodnete pre východiskový materiál – krv, na analýzu DNA potrebujeme 3 až 5 ml krvi, ktorú odoberiete novou sterilnou ihlou od každého zvieraťa samostatne do antikoagulačného roztoku (EDTA, citrát sodný). Každú skúmavku treba označiť menom zvieraťa. Doporučujeme uskutočniť odber krvi začiatkom týždňa, aby vzorka bola čo najskôr doručená do laboratória. Ak nebudete môcť vzorku odoslať v blízkom čase, uschovajte ju v chladničke, poprípade v mrazničke.
Spermie
Pre analýzu je potrebná minimálne 1 inseminačná dávka, ktorú umiestnite do obálky tak, aby sa zabránilo jej úniku.
Vzorky tkaniva
 Pre DNA test môžete použiť aj vzorky z tkaniva (napr. zvyšky tkaniva po označovaní zvierat ušnými značkami). Tukové tkanivo nie je na analýza vhodné. Ak nebudete môcť vzorku odoslať v blízkom čase, uschovajte ju v chladničke, poprípade v mrazničke.
Perie
Pre analýzu potrebujeme aspoň 5 čerstvo vytrhnutých pier s brkami so zvyškami kože a krvi. Pre každé zviera použite novú papierovú obálku, ktorá je presne označená.