Kone

Chcete uskutočniť DNA test koňa potrebný pre zápis do plemennej knihy?

Chcete potvrdiť pôvod Vášho žriebätka po umelej inseminácií?

Nie ste si istý a chcete poznať pravý pôvod Vášho koňa?

Je kôň privezený zo zahraničia pôvodu ako deklaruje predávajúci?

Človeka už odpradávna sprevádzalo jedno z najobľúbenejších a najušľachtilejších zvierat – kôň.

Celosvetovým trendom v chovateľsky vyspelých krajinách je využívanie poznatkov genetiky, a tak skvalitňovať vlastnú selekciu plemenných zvierat, a pri tom zachovať vlastnosti toho – ktorého plemena pre budúce generácie.

Pre zachovanie unikátneho genofondu jednotlivých plemien koní je nevyhnutná kontrola pôvodu. Vďaka moderným vedeckým prístupom v oblasti genetiky koní bol vypracovaný súbor molekulárno-genetických metód, označovaný aj ako DNA test. V takomto teste sa sleduje variabilita v mikrosatelitných systémoch v DNA koní. Uvedené systémy sú navrhnuté na základe ich vysokej variability a vhodných štatistických parametrov Medzinárodnou spoločnosťou pre genetiku zvierat – ISAG (International Society of Animal Genetics).

Naše laboratórium ako právoplatný člen ISAG, pravidelne sleduje nové trendy v genetike koní a zúčastňuje sa porovnávacích testov uvedenej organizácie. Pre vyšetrenie pôvodu koní testujeme celý súbor mikrosateliných systémov predpísaných ISAGom (14 mikrosatelitov), pričom v DNA teste pre zvýšenie kvality testovania aplikujeme aj 3 ďalšie doplnkové mikrosatelity. DNA testy pre chovateľov uskutočňujeme z viacerých východiskových materiálov ako je krv, hriva, sperma a tkanivo.

Objednávkový formulár kone