Pokyny pre odber vzorky

Vzorky je možné priniesť osobne alebo zaslať poštou na našu adresu. Odberové sady na ster ústnej dutiny zasielame našim klientom zdarma. V dole uvedenom texte sú uvedené návody na odber vzoriek podľa vstupného materiálu na analýzu.

Návody na odber vzoriek sterom z ústnej dutiny:

Lang Slovenská verzia:

Lang English version:  

Lang Magyar változat:

Návod na odber iných vzoriek:

Vzorky chlpov a hrivy

Pre analýzu potrebujeme aspoň 30 vytrhnutých vlasov (chlpov) s cibuľkou z chvosta alebo hrivy. Zväzok vlasov je vhodné oblepiť lepiacou páskou nad vlasovými cibuľkami a je potrebné vložiť do presne označenej obálky s ušným číslom alebo inou identifikáciou zvieraťa, vždy pre každé zviera osobitne. V prípade, že vlasy sú príliš dlhé, je možné konce odstrihnúť, ale tak, aby vlasové cibuľky boli zachované.

Vzorky srsti

Pre analýzu potrebujeme aspoň 30 vytrhnutých vlasov srsti s cibuľkou. Vzorku chlpov s vlasovými cibuľkami je potrebné vložiť do presne označenej obálky s ušným číslom alebo inou identifikáciou zvieraťa, vždy pre každé zviera osobitne.

Krvné vzorky

V prípade, že sa rozhodnete pre východiskový materiál krv, na test DNA potrebujeme 1,5 až 2,5 ml krvi, ktorú je potrebné odobrať novou sterilnou ihlou od každého zvieraťa samostatne do antikoagulačného roztoku (EDTA, citrát sodný). Každú skúmavku treba označiť menom zvieraťa. Doporučujeme uskutočniť odber krvi začiatkom týždňa, aby vzorka bola čo najskôr doručená do laboratória. Ak nebudete môcť vzorku odoslať v blízkom čase, uskladnite ju v chladničke.

Spermie

Pre analýzu je potrebná minimálne 1 inseminačná dávka, ktorú umiestnite do bublinkovej obálky tak, aby sa zabránilo jej úniku. Ak nebudete môcť vzorku odoslať v blízkom čase, uskladnite ju v chladničke.

Vzorky tkaniva

Pre DNA test môžete použiť aj vzorky z tkaniva (napr. zvyšky z tkaniva po označovaní zvierat ušnými značkami). Tukové tkanivo nie je na analýzu vhodné. Ak nebudete môcť vzorku odoslať v blízkom čase, uskladnite ju v chladničke, poprípade v mrazničke.

Perie

Pre analýzu potrebujeme aspoň 5 čerstvo vytrhnutých pier s brkami so zvyškami kože a krvi. Pre každé zviera použite novú papierovú obálku, ktorá je presne označená s ušným číslom alebo inou identifikáciou zvieraťa, vždy pre každé zviera osobitne.