Ovce

Potrebujete zapísať zviera do plemennej knihy?

Máte pochybnosti o pôvode Vášho zvieraťa?

Chcete potvrdiť pôvod Vášho jahniatka po uvedených rodičoch?

Pochádza Vaše jahniatko z chovu, kde pôsobí viac baranov?

Je zviera privezené zo zahraničia pôvodu ako deklaruje predávajúci?

Spôsob zvyšovania úžitkových schopností oviec je viazaný na kvalitnú a vyspelú chovateľskú prácu, ktorá sa opiera o poznatky modernej genetiky.

V poslednom období sa získalo mnoho informácií a poznatkov o DNA oviec. V DNA teste sa vyšetruje súbor DNA markerov, ktoré sa vyznačujú vysokou variabilitou a majú mnohostranné použitie v aj v populačno-genetických štúdiách.

Naše laboratórium vyšetruje pôvod oviec na základe medzinárodných kritérií ISAG (International Society of Animal Genetics), a to vyšetrením 9 mikrosatelitných systémov. Na analýzu DNA nám môžete zaslať krv, tkanivo, vytrhnutú srsť alebo spermu.