Hovädzí dobytok

Potrebujete zapísať zviera do plemennej knihy?

Máte pochybnosti o pôvode Vášho zvieraťa?

Chcete potvrdiť pôvod Vášho teliatka po uvedených rodičoch?

Aký je pôvod Vášho teliatka po umelej inseminácii pri použití jednej alebo dvoch inseminačných dávok?

Je zviera privezené zo zahraničia pôvodu ako deklaruje predávajúci?

Zvyšovanie výroby plnohodnotných poľnohospodárskych produktov ako je mlieko a mäso, ako aj ďalšie zlepšenie kvality úžitkových vlastností hovädzieho dobytka nie je možné uskutočniť bez kvalitnej chovateľskej práce spojenej s overením pôvodu. V súčasnosti sa pri overení pôvodu využívajú DNA testy za použitia mikrosatelitných systémov. V našom laboratóriu vyšetrujeme pôvod zvierat pomocou 12 mikrosatelitných systémov, ktoré figurujú na zozname ISAGu (International Society of Animal Genetics). Pre potvrdenie kvality nášho testovania sa zúčastňujeme medzinárodných porovnávacích testov organizovaných uvedenou organizáciou. Východiskový materiál, ktorý môžete zaslať na overenie pôvodu, je krv, tkanivo a sperma.

V rámci DNA testu sledujeme variabilitu v mikrosatelitných systémoch nielen požadovaných ISAG-om (laboratórium je členom ISAG – International Society of Animal Genetics), ale i súbor mikrosatelitov doporučených FAO (Agriculture Organization of the United Nations (FAO), čo môžu chovatelia privítať hlavne pri predaji zvierat do zahraničia.

Cieľom našej práce je poskytnúť chovateľovi čo nakomplexnejšie informácie o testovanom zvierati, ktoré je vo forme zahraničného osvedčenia a obsahuje celý DNA profil zvieraťa. Detekciu uvedených mikrosatelitov uskutočňujeme opäť okrem krvi, spermy aj zo srsti, ktorá obsahuje vlasové cibuľky.

Objednávkový formulár hovädzí dobytok