Mačky

Ste chovateľ mačiek perzských, exotických, britských a ste informovaní o výskyte PKD?

PKD ochorenie mačiek je v odbornej literatúre charakterizované ako pomalé ireverzibilné dedičné ochorenie s autozomálnym dominantným typom dedičnosti. Podstatou ochorenia je nadmerné zväčšenie obličiek, spôsobené mnohopočetnými cystami. Čím je zviera stašie, tým sa objavuje väčší počet cýst, ktoré môžu dosahovať až 1 cm. U zvieraťa sa prejavujú klinické príznaky ako je depresia, anorexia, polyúria, polydipsia a strata hmotnosti.

Najskoršia diagnostika ultrasonografickým vyšetrením je možná až vo veku 7 týždňov, avšak môže byť nepresná, nakoľko cysty sú veľmi malých rozmerov.

Jednou z najspoľahlivejších metód detekcie PKD je DNA test. DNA test uskutočňujeme z krvi, poprípade výteru ústnej dutiny.

Objednávkový formulár mačky