Ošípané

Potrebujete zapísať zviera do plemennej knihy?

Máte pochybnosti o pôvode Vášho zvieraťa?

Chcete potvrdiť pôvod Vášho zvieraťa po uvedených rodičoch?

Je zviera privezené zo zahraničia pôvodu ako deklaruje predávajúci?

Jedným z predpokladov efektívneho chovateľského programu v chove ošípaných je kvalitná a objektívna kontrola pôvodu.

Systematickým mapovaním genómu ošípaných sa získalo mnoho cenných poznatkov, ktoré priniesli nové podnety v overovaní pôvodu. Súbor 10 mikrosatelitných systémov využívame pri overovaní pôvodu ošípaných. Kvalitu nášho testovania overujeme v pravidelných porovnávacích testoch. Východiskový materiálom pre overenie pôvodu ošípaných v našom laboratóriu je krv, chlpy, tkanivo a sperma.

Objednávkový formulár ošípané