História a profil laboratória VetGene

VetGene je špecializované akreditované genetické laboratórium, pre DNA analýzu relevantných dedičných ochorení, vyšetrenie DNA profilov na určenie pôvodu a identifikáciu u zvierat. VetGene laboratórium vzniklo v roku 2010 v Bratislave ako divízia laboratória MedGene link, ktoré sa orientuje na vyšetrenia relevantných humánnych dedičných ochorení, identifikáciu pôvodu ľudí.

VetGene/MedGene vrámci svojej činnosti, úzko spolupracuje s rakúskym laboratóriom Praxis für Humangenetik vo Viedni link a nemeckým laboratóriom Diagenos v Osnabrücku link, čo napomáha k skvalitňovaniu a zvyšovaniu úrovne poskytovaných služieb v oblasti DNA diagnostiky.

Laboratórium VetGene okrem dlhoročných skúseností v oblasti veterinárnej genetiky, moderného laboratórneho a prístrojového vybavenia garantuje najvyššiu možnú kvalitu analýz, nestrannosť, dôvernosť a ochranu Vašich osobných údajov, čo potvrdzuje implementáciou medzinárodne platných požiadaviek v súlade s ISO / IEC 17025 - Reg. č. SNAS 573/S-409.

Okrem akreditácie laboratória, pre zabezpečenie čo najvyššej kvality ako aj aplikovania najmodernejších genetických analýz, sa VetGene ako člen medzinárodného konzorcia pre genetiku zvierat ISAG (International Society of Animal Genetics) pravidelne zúčastňuje medzinárodných porovnávacích testov a aktívne kooperuje s ostatnými členmi konzorcia.

Pre poskytnutie kvalitných a komplexných služieb zákazníkovi je možné využiť služby súdneho znalca v oblasti genetiky zvierat a humánnej genetiky, s ktorým laboratórium VetGene intenzívne kooperuje.

Náš tím

Odborným garantom ako aj riaditeľom laboratória Medgene a VetGene je lekár genetik Dr. med. Martin Genčík, ktorý je autorom mnohých medicínskych publikácii v prestížnych zahraničných vedeckých periodikách, s bohatými skúsenosťami v DNA diagnostike, získaných v známych laboratóriách v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku.

V snahe poskytovať chovateľom čo najkomplexnejšie služby, sa zamestnanci laboratória VetGene neustále vzdelávajú na mnohých odborných podujatiach, organizujú prednášky pre širokú chovateľskú verejnosť, zúčastňujú sa chovateľských výstav, publikujú v odborných časopisoch a prenášajú na univerzitách.

Politika kvality laboratória