Akreditované
genetické laboratórium
pre DNA analýzu zvierat

analýza pôvodu, identity
a vyšetrenia genetických ochorení

Používame cookies, aby sme vám uľahčili prehliadanie našej webovej stránky a na analýzu návštevnosti webových stránok. Podrobné informácie nájdete v sekcii - Nastavenie súkromia.Nastavenie súkromia

O nás

Akreditované laboratórium VetGene®

Laboratórium VetGene okrem dlhoročných skúseností v oblasti veterinárnej genetiky, moderného laboratórneho a prístrojového vybavenia garantuje najvyššiu možnú kvalitu analýz, nestrannosť a ochranu Vašich osobných údajov, čo potvrdzuje implementáciou medzinárodne platných požiadaviek v súlade s ISO / IEC 17025 - Reg. č. SNAS 573/S-409.

Okrem akreditácie laboratória, pre zabezpečenie čo najvyššej kvality ako aj aplikovania najmodernejších genetických analýz, sa VetGene ako člen medzinárodného konzorcia pre genetiku zvierat ISAG (International Society of Animal Genetics) pravidelne zúčastňuje medzinárodných porovnávacích testov a aktívne kooperuje s ostatnými členmi konzorcia. V snahe poskytovať chovateľom čo najkomplexnejšie služby, sa zamestnanci laboratória VetGene neustále vzdelávajú na mnohých odborných podujatiach, organizujú prednášky pre širokú chovateľskú verejnosť, zúčastňujú sa chovateľských výstav, publikujú v odborných časopisoch a prednášajú na univerzitách.

V prípade požiadavky zákazníka, je možné využiť služby súdneho znalca v oblasti genetiky zvierat, s ktorým laboratórium VetGene kooperuje.